Overvåking av nettskytjenester – hvordan fungerer det?

Mange norske bedrifter bruker i dag diverse nettskytjenester. Flere av dem har i tillegg bestemt seg for å bruke skyen som hovedplattformen for deres IT- og digitale tjenester. Den som er ansvarlig for sikkerheten sier de fleste seg enige om at bør være leverandøren av nettskytjenestene. Men det er ikke riktig. Uansett hvilken oppfatning man har av dette, er det ingen tvil om at bedriften ønsker å ha en god sikkerhet for deres data. I denne artikkelen skal vi derfor se litt nærmere på dette.

Hvilke ting det er viktigst å ha kontroll over

Tjenestetilbyderne av sikkerhetsovervåking av nettskyen har til nå fokusert mest på lokal it-drift og brukt datasentra. Dette har de i høyere grad gått vekk fra og benytter i dag API for sikkerhetsovervåking av netskytjenester. Selv om man arbeider og lagrer data i nettskyen, er det likevel noen ting som det er viktig å ha god kontroll over:

• Hvor sårbare dataene er

• Overvåking av aktiviteten til brukerne

• Tilgangene/logger

• Uautorisert brukertrafikk til ulike tjenester i skyen

• Mistenkelig trafikk til/fra tjenester

Hva som overvåkes i nettskyen

Overvåkingen i nettskyen kan på mange måter sammenlignes med hva som skjer på diverse sikkerhetssentra. Forskjellen er imidlertid hvor mye fokus som er satt på de enkelte skytjenestene, brukeraktiviteten og selve filene. Her er overvåkingen på nettskytjenestene større enn ordinær overvåking. brukere og filer enn på nettverksutstyr og brannmurer, som er tilfelle i en lokal overvåking.

Det brukes her sensorer som innhenter den nødvendige informasjonen fra de ulike tjenestene som tilbys. Deretter blir informasjonen kjørt gjennom ulike sikkerhetsverktøy for analysering.

Eksempler på ulike elementer som blir overvåket i nettskyen:

• Brukeraktiviteten i skyen

• Lokalisere uautoriserte pålogginger via lokalisering

• Sjekke nyopprettede kontoer innbokser

• Sjekke ransomware i nettskyen

• Holde full oversikt over sikkerhetsnivået

• Logganalyse av servere i nettskyen

• Overvåking av filer og filformater

• Opprette varsler i nettskyen hvis uautoriserte brukere deler filer

Mange fordeler med skylagring og tjenester

Det finnes mange gode fordeler med lagring av kundedata i skyen. For eksempel kan overvåkning hindre at sensitiv bedriftsinformasjon forsvinner. I tillegg øker det sikkerhetsnivået for kundene og holder deres personlige informasjon sikker. .

Ved å bruke de nett-tjenestene som finnes tilgjengelig, kan man oppnå mange fordeler for bedriftene og deres kunder. Datakraft, derimot, gir en bedre opplevelsene for kundene og ikke minst bedre tilgjengelighet.

Ta konsekvensene av nettskybruk på alvor

Mange bedrifter som starter opp deres egen kommunikasjonsbedrift bruker ofte nettskyen uten at de tenker skikkelig over hvilke konsekvenser dette kan ha. Det er ikke alltid at sikkerheten er på det høyeste nivået. Det har blitt foretatt tester som har vist at sensitiv informasjon har kommet på avveie. Det er derfor uhyre viktig å ta dette alvorlig.

Ved å ta i bruk overvåking av nettskyen muliggjøres en balanse for de ulike bedriftene mellom redusert risiko, få fart på bedriften og fordelene som finnes tilgengelig. Dette gjelder også bedre kommunikasjon innad. Det er også ingen hemmelighet at mange bedrifters sikkerhet er på et nybegynnernivå, dette spesielt i forbindelse med nettskylagring. Det finnes en rekke selskaper som arbeider med nettopp sikkerhetsovervåking i nettskyen og kan bidra med tjenester som holder bedriftenes data sikkert og trygt lagret. –