Finnes skjult kommunikasjon?

Samfunnet består av styreorgan og befolkning. Noen deler styres av det offentlige apparatet, og kan gi befolkningen tjenester. Det kan være helsetjenester eller ting som barnehage, skole og aldershjem.

Andre deler styres av frie aktører, noe som ofte kalles det private markedet. Begge deler fungerer i symbiose, noe som for eksempel bedrer forskning og utvikling. Dessuten kan den offentlige apparat frigjøre midler til å administrere samfunnet.

Det er en kommunikasjon mellom disse lagene av samfunnet, og denne føres gjennom media, internett, nyhetsreportasjer også videre. Det kan være statlige organer som står for kommunikasjonen, eller de politiske partiene. Vi antar at alle blir behandlet likt i Norge, fordi vi lever i et demokrati.

Men hva gjør et demokrati med samfunnet og fins det skjult kommunikasjon som blir levert? Det fins tegn på at skjult kommunikasjon brukes. Følg med her.

Hva betyr skjult kommunikasjon

Det er andre ting som blir kommunisert i det skjulte. I USA brukes slik kommunikasjon i storpolitikk eller militære operasjoner internt, men i Norge handler det om å under-kommunisere viktige saker. Det er som at parykker kan skjule hårtap, eller klær kan skjule en fortapt kropp.

Det er de politiske partiene som er gode på skjult kommunikasjon. Det kan handle om å tåkelegge viktige saker og heller diskutere person. Det er ofte en viktig grunn til dette. Og dette er ganske viktig for å forstå hvordan et samfunn fungerer.

Dette kan være årsaker:

  • Problemene er for store til å fikses
  • Omstilling skaper arbeid, ikke utvikling
  • Disse tingene holder samfunnet i gang

Har du noen gang fulgt med i den politiske debatten, så skjønner du dette. I stedet for å diskutere en viktig sak, så begynner politikerne å snakke om egenskaper til sine konkurrenter. Dette er skjult kommunikasjon på sitt beste.

Skjult kommunikasjon kan også brukes for å formidle noe som man egentlig ikke vil gjennomføre. Da kan myndighetene i ettertid si at befolkningen ikke tok ansvar. Vi må ikke glemme at myndighetene ikke hadde eksistert uten befolkning, og at det er befolkningen som sitter med det siste ordet.

Når mennesker forstår hvordan samfunnet fungerer så vil de også forstå hvorfor myndighetene ofte bruker skjult kommunikasjon for å styre det.