Forbedre din kommunikasjon på 1-2-3

Kommunikasjon er den største delen av vår hverdag, og vi kommuniserer med hverandre og omgivelsene våre hele tiden. Vi blir kommunisert med hele tiden, når vi hører på musikk, ser på tv eller leser en bok. Dette er det man kaller en enveiskommunikasjon, den type kommunikasjon du ikke kan gi et svar på, bare motta. Kommunikasjon er viktig, for det er det som hemmer og forsterker våre relasjoner. Uansett om det er relasjoner med familie, kjæreste, venner eller jobb så er kommunikasjonen alltid hovedpunktet.

Det er viktig å ha sterke kommunikasjonsevner og ferdigheter for å ikke falle ut fra samfunnet,. Kommunikasjon er hovednøkkelen i sosialkompetansen vår. En dårlig sosialkompetanse kommer til å føre oss videre i et dårlig miljø. Uten kommunikasjon kan vi ikke uttrykke oss, utvikle oss eller framheve vår identitet. Det er mange ulike metoder for å forbedre sine kommunikasjonsevner på, og her er noen av de beste!

Begynn å les, undervis deg selv. Jo flere bøker du leser, desto mer kunnskap får du, og det vil forsterke kommunikasjonen din. Når du snakker vil du virke mer bevisst og seriøs, og ha mer selvtillit over dine egne ord. Du vil rett og slett eie dem. Det er viktig å vite hvilke ord du skal bruke, unngå fagordtrykk for å holde samtalen forståelsesfull og gående. Mennesker som opplever mange ulike faguttrykk under en dialog vil føle seg ukomfortabel og usikker.

Når du snakker så må du fokusere på å lytte til personen og bli hørt, dette er en topersonsoppgave, derfor kalles det for toveiskommunikasjon. Det er viktig å la andre også få ordet.

Det er viktig å vise følelser mens du snakker, sett alltid følelsene dine først. Snakk gjennom følelser for å bli bedre forstått. Vis at du er glad, vis at du er trist gjennom tonefall.

Ikke dobbeltkommuniser! Det er svært viktig å ikke dobbeltkommunisere under en dialog, altså å si en ting men vise noe annet med kroppen. Dobbeltkommunisering gjør andre usikre på deg, og vil gjøre at de holder seg unna deg.