Hvordan kommunisere med kundene dine?

Kommunikasjon er kanskje noe av det viktigste som finnes for å lykkes i arbeidslivet. Da tenker vi blant annet på kommunikasjon mellom kolleger, kunder, ledere og andre interne og eksterne aktører.

Det finnes mange måter å kommunisere på. Vi kommuniserer med kroppsspråk, vi kommuniserer gjennom muntlig tale og vi kommuniserer skriftlig.

I en kommunikasjonsprosess finnes det en avsender, et budskap og en mottaker. Informasjon og kommunikasjon er meningsløs hvis budskapet ikke når mottakeren slik man ønsker.

Dette gjelder også i andre deler av livet, for eksempel med venner, kjæreste, barn eller når man handler på butikken.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man best mulig kan kommunisere med kunder hvis man jobber i eller driver en forretning. Vi presenterer også et nyttig hjelpemiddel som gjør at man enklere kan holde kontroll internt. Dette vil nemlig styrke kommunikasjonen utad mot kundene dine.

God struktur innad – god kommunikasjon utad

Det er alfa omega å ha det ryddig internt i en forretning eller bedrift. Da er det nemlig mye enklere å vite hvilke budskap man skal kommunisere utad til eksterne aktører og kunder.

For å holde kontroll internt kan https://www.stratsys.com/no/ være systemet du trenger. Det hjelper deg å holde orden på prosesser, systemer og oppgaver som må gjøres. Gjennom å ha dette på stell vil du enklere å ha svaret når du skal kommunisere utad.

Du vil få en enklere arbeidshverdag med https://www.stratsys.com/no/ , noe som igjen vil frikjøpe tid til god kundekommunikasjon. Vi kan også nevne at https://www.stratsys.com/no/ allerede blir brukt med hell i en rekke bransjer, for eksempel bank og finans.

Husk at bedriften din ikke er mye verdt uten et godt kundegrunnlag. Kundegrunnlaget skaper du gjennom markedsføring, og markedsføring er i bunn og grunn ikke noe annet en kommunikasjon. Og da bør kommunikasjonen være god!