Kommunikasjon

I denne artikkelen skal vi snakke om kommunikasjon, og det første vi skal begynne med er å definere hva dette ordet betyr. Etter at vi har gitt en nærmere forklaring på dette, så skal vi diskutere hvordan vi kan kommunisere mye mer effektivt i livet vårt.

Hva er det?

Kommunikasjon handler egentlig om å overføre en beskjed fra en sender til en mottaker. Det kan derimot være veldig vanskelig å kommunisere effektivt med folk. Hvorfor er det slik? Det er vanskelig å si fordi det kan være nesten hva som helst. Det kan for eksempel hende at vi ikke har det riktige utstyret til å kommunisere med. Det kan være at vi ikke forstår språket til den vi snakker med, men det kan også være en kulturell barriere. Dette blir da altså det samme som at vi prøver å ringe med en telefon som mangler deler som ikke fungerer. Dersom du har en iPhone og dette bokstavelig talt er tilfellet så kan du finne reservedeler til iPhone i denne lenken.

Sender

Det er viktig at vi som sendere fungerer når vi skal kommunisere riktig. Som sagt så er det sender, mottaker og beskjeden som er ekstremt viktige deler av effektiv kommunikasjon. Dette vil altså si at vi som sendere må være veldig tydelige når vi skal få frem beskjeden vår. Vi kan ha den beste beskjeden i hele verden, med mottakere som er veldig villige til å høre på oss, men dersom vi som sendere mangler noe så kommer ikke kommunikasjonen til å bli effektiv. Hva er det som kan mangle hos en sender?

Vi har alle sammen hørt ordet ”karisma” før, og ofte så kan dette kokes ned til et par deler. Enkelt og greit at folk liker deg, men også at de stoler på deg til å påvirke livene deres på en positiv måte. Derfor er det veldig viktig at vi som sendere har et godt rykte som folk kan stole på. Det er også påvist at vi liker folk som er lik oss selv. Derfor kan det være lurt å rette seg mot mottakere som er like som senderen for å gjøre kommunikasjonen så effektiv som mulig.

Mottaker

Som mottaker så skal man egentlig bare høre på en beskjed og bestemme seg for om man liker den eller ikke. Det er derimot også viktig at vi som mottakere faktisk lytter til det som blir sagt, selv om vi vet at vi kommer til å bli påvirket av hvem det er som snakker så må vi også huske å se på selve beskjeden som kommer frem. Vi bør aktivt tenke rasjonelt gjennom det som blir sagt, fordi dette er ikke noe vi mennesker gjør automatisk.

Beskjed

Beskjeden er vanskelig å finne, men det bør alltid være noe som senderen tror på selv, og noe som mottakeren kan finne seg enig i.