Nyttige hjelpemidler

Norge og resten av Europa har blitt et mye tryggere sted sammenlignet med bare noen tiår tilbake. Takket være teknologien har vi mulighet til å beskytte oss bedre, med nyttige hjelpemidler som trygghetsalarmer og overvåkingskameraer. Kriminelle kan lettere overvåkes ved hjelp av fot-lenker som gjør det vanskeligere å begå nye lovbrudd eller overgrep. Mange synes at dagens samfunn har blitt for gjennomsiktig og føler det er vanskeligere å være privat. Da må man tenke på at disse hjelpemidlene er der for at vi skal føle oss så trygge som mulig. Det gjør det lettere å kontrollere og overvåke de som bryter regler og setter andre i fare.

Trygg med trygghetsalarm.

Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som redder mange liv. Det er en trygghet for de som har blitt utsatt for vold og trusler. Uten denne alarmen ville tusenvis av mennesker følt seg redde, som, for eksempel, for mennesker som opptrer truende, eller tidligere ektefeller som har vært voldelige. Trygghetsalarmen er liten og kan puttes i en lomme eller festes i et kjede rundt halsen. Med bare et lite trykk på knappen varsles politiet, som rykker ut uansett hvilken tid det er på døgnet. Hvis det er et gammelt menneske som bruker denne alarmen, varsler vakten automatisk hjemmesykepleien. Gamle mennesker kan lett bli akutt syke eller falle uten mulighet til å ringe et nødnummer. De er også et yndet mål for ranere, ettersom de ikke kan forsvare seg, og alarmen gir en stor trygghet når de er på vei hjem fra minibank eller postkontor. De nyeste alarmene tilkaller ikke bare hjelp, de har GPS, slik at politi eller helsepersonell rekker raskt frem.

Overvåkingskamera

security camera and urban video

Et annet nyttig hjelpemiddel i dagens samfunn er overvåkingskameraet. Et diskutert tema, ettersom et overvåkingkamera også kan gi en følelse av at noen alltid kan se deg. De fleste som ikke har noe å skjule, bryr seg fint lite om kameraene som nå stort sett er plassert på alle gatehjørner, hvor enn du ferdes. Kameraene gir sikkerhetstjenester en lettere jobb når tyver skal identifiseres, dessuten har de en preventiv virking mot lovbrudd. Alle som lever i dette århundre vet hvor viktig overvåkning er, med terror-fare og og potensielle fiender hvis eneste mål er å gjøre stor skade. Det er ikke bare ute i samfunnet man blir utsatt for overvåkning. Mange vil gjerne beskytte eiendeler ved å montere overvåkingskameraer i hjemmet, noe som i dag er veldig lett. Man trenger ikke engang være koblet til en sikkerhetssentral. Små mobile kameraer kan kjøpes hvor som helst, de kan til og med kobles opp mot et en mobiltelefon eller et webkamera som aktiveres hvis det er bevegelse i huset.